wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • NIP: 6182169505
 • E-mail:bok@europlast-sklep.pl
 • Telefon501208559
  606467987
 • Fax625022701
 • Godziny działania sklepuZakupy: 24h | BOK: pon-pt 9 do 16
Reklama
 • Wyceny nieruchomości
 • Creativa
Najczęściej wyszukiwane
Statystyka
 • Ilość produktów: 227
 • Ilość kategorii: 13
 • Ilość promocji: 1
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 1

Regulamin

V-1.01/2018

 

Regulamin

sklepu internetowego www.europlast-sklep.pl


Działający pod adresem internetowym www.europlast-sklep.pl Sklep Internetowy, prowadzony jest przez Cube Art Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisaną do Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000711193, z siedzibą
w Kaliszu przy ulicy C. Godebskiego 31b, 62-800 Kalisz,

Dane adresowe:

- miejsce prowadzenia działalności : ul. Wrocławska 172, 62-800 Kalisz

- adres korespondencyjny: ul. Wrocławska 172, 62-800 Kalisz

- adres magazynu: ul. Wrocławska 172, 62-800 Kalisz.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego co zapewnia możliwość zapoznania się
z jego treścią przed zawarciem umowy jak i utrwalenie jej.

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 

Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: www.europlast-sklep.pl;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

SprzedawcaCube Art Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000711193 z siedzibą w Kaliszu NIP 6182169505 REGON 369082265

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Zamawiającym
a Sprzedawcą

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Zamawiający – Klient lub Konsument zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem
a Sprzedawcą.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym www.europlast-sklep.pl

  2. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu
   i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

  3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie
   w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

  4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego,
   w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
   w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

  1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.europlast-sklep.pl, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronach Sklepu internetowego, między innymi takie jak zdjęcia Produktów, ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

  4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego Produktu lub Produktów, celem zawarcia umowy sprzedaży powinien dokonać rejestracji lub podać niezbędne dane do realizacji zakupu w systemie sklepu poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Sprzedawcę złożonego zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefoniczną.

  5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

  6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu,
   w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy
   terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru i akceptuje jego postanowienia.

  7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone
   w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu,
   w którym zamówienie zostało złożone.

  8. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

  9. Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający sprzedaż jakim jest paragon (specyfikacja zamówienia) lub faktura VAT

 

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

  1. Zamawiający ma możliwość dokonania zapłaty:

a) poprzez płatność przelewem – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej
w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy podanym
w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni. Po upływie wskazanego terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane

b) poprzez płatność przewoźnikowi – przesyłka za pobraniem – realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej
w następnym dniu roboczym po dokonaniu zamówienia.

c) poprzez płatność przelewem przy odbiorze towaru w punkcie sprzedaży Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru, nie dłuższym niż 7 dni. Po upływie wskazanego terminu odbioru zamówienie zostanie anulowane.

d) poprzez płatność elektroniczną, za pośrednictwem systemu Dotpay: kartą płatniczą lub poprzez e-przelew – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Do transakcji za pośrednictwem systemu Dotpay zostanie doliczona opłata zgodnie
z załącznikiem nr 1 lub według aktualnych stawek widocznych podczas składania i akceptowania zamówienia.

Szczegóły dotyczące płatności za pośrednictwem Dotpay dostępne są na stronie internetowej usługodawcy: https://ssl.dotpay.pl/files. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej
w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy podanym
w formularzu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie
7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty zamówienie zostanie anulowane.

 

 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

  1. Zamawiający w procesie zamawiania towaru może wybrać następujące formy dostawy według następującego schematu:

a) dostawa poprzez przewoźnika – np. firmę kurierską,

b) odbiór osobisty w punkcie sprzedaży Sprzedawcy;

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia
   (w szczególności błędny adres, e-mail, numer telefonu), które uniemożliwiają wykonanie umowy przez Sprzedawcę. W przypadku powstania takich wątpliwości odnośnie możliwości realizacji złożonego zamówienia, Sprzedawca podejmie działania w sprawie ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek z jakiego dokonano przelewu.

  2. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

  3. W momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS pod podany w formularzu nr telefonu z informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.

  4. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Tabela kosztów dostawy, określa maksymalne koszty przesyłki zamówionych towarów, które czasowo mogą zostać obniżone bez konieczności zmiany treści niniejszego regulaminu.

  5. W przypadku przesłania Towaru za pośrednictwem przewoźnika Konsument, celem ułatwienia ewentualnego rozpatrywania reklamacji, zobowiązany jest sprawdzić w obecności przedstawiciela przewoźnika Towar pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas przewozu.
   W przypadku stwierdzenia wad lub braków w Towarze należy sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika protokół szkody, w którym stwierdzone zostaną wszelkie braki lub wady Towaru.

  6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.europlast-sklep.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem prowadzona jest korespondencja
   e-mailowa. W jej ramach Zamawiający będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.
   Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

  7. Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, Zamawiający otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu.

  8. Płatność przelewem - w przypadku kiedy Zamawiający wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

  9. Brak potwierdzenia przelewu - w sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne Zamawiający otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą
   o kontakt ze Sklepem i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 

  1. Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Zamawiający otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt.

  2. Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Zamawiającego kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z potwierdzeniem anulowania zamówienia.
    

 1. REKLAMACJE

 

  1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

  3. Reklamacja może zostać zgłoszona poprzez:

- przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,

- przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego na adres Sprzedawcy,

- osobiste zgłoszenie reklamacji w siedzibie Sprzedawcy,

- wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie Sklepu,

- wypełnienie wzoru formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  1. Reklamacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko Konsumenta,

- nazwę Towaru oraz datę zakupu,

- datę wystąpienia wady,

- opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

- żądanie Konsumenta.

  1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

  2. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą reklamowany Towar należy wraz z reklamacją przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres.

  3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca, jeśli Konsument nie zażąda inaczej, nieodpłatnie usunie wadę lub wymieni Towar na inny, wolny od wad.

  4. Klient, niebędący Konsumentem, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 4.10. zobowiązany jest do spisania wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody pod rygorem odrzucenia przez Sprzedawcę reklamacji
   z tytułu braków ilościowych Towaru lub szkód mogących powstać podczas transportu.

  5. Klient, niebędący Konsumentem, w przypadku zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy dokument potwierdzający zakup reklamowanego Towaru pod rygorem odrzucenia przez Sprzedawcę reklamacji.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
   i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.10. oraz pkt. 6.11.

  2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego
z Towarów,

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  1. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

  2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.6.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. Sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy – zgodnie z pkt. 7.4.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru w sposób najtańszy zwykły.

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru
   z powrotem.

  8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania powyższego terminu, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres wskazany przez Sprzedawcę. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
   w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
   i funkcjonowania Towaru.

  11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
    

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Informacje w przedmiocie wskazanych powyżej możliwości oraz zasady dostępu do właściwych procedur znajdują się na stronach internetowych:
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (http://www.wiih.org.pl), Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumenta (http://www.uokik.gov.pl).

 

 1. OCHRONA DANYCH

 

  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Konsumenta przez Sprzedawcę (zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

  2. Dane osobowe Konsumenta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

  3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

  4. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania
   o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

  5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii
   o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od dnia dokonanej zmiany i nie narusza zasad, na których zostały zawarte dotychczasowe umowy sprzedaży. Każda zmiana będzie publikowana na stronie www.europlast-sklep.pl w zakładce Regulamin. Sprzedawca udostępnia również treść dotychczasowego Regulaminu z zaznaczeniem daty obowiązywania.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
   o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.

  3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

   1. Załącznik nr 1 – Tabela kosztów przesyłki dostarczanej za pośrednictwem przewoźnika – firmy kurierskiej;

   2. Załącznik nr 2 - formularz reklamacyjny;

   3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
     


Załącznik nr 1

 

Tabela kosztów przesyłki dostarczanej za pośrednictwem przewoźnika – firmy kurierskiej

 

Forma wysyłki

Przelew
(zł brutto)

Za pobraniem
(zł brutto)

Przewidywany czas dostawy

Za pośrednictwem firmy kurierskiej

25,00

25,00 + prowizja 2)

1-3dni

 

1) Przy zakupach powyżej 1000 zł brutto i płatności przelewem Sprzedawca pokrywa koszt dostawy na terenie Polski*

* Kwota powyżej której Sprzedawca pokrywa koszty wysyłki może ulec czasowemu zmniejszeniu w ramach akcji promocyjnych.

2) Przy zakupach z opcją wysyłki za pobraniem pobierana jest prowizja w wysokości min 6,50zł brutto lub liczonej według wzoru i widocznej w trakcie składania zamówienia:
prowizja = (wartość zamówienia x 0,03) + 5zł

 Załącznik nr 2

 

Formularz reklamacyjny

 

Imię i nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………………………………….
Ulica: …………………………………………………………………………………………………..

Kod, miasto: ……………………………

Telefon: …..……………………………..

Nr zamówienia: ……………………...
Data zakupu: …………………………..

Data zgłoszenia reklamacji:……………………………

Nazwa towaru:……………………………………………………..

Cena brutto towaru: ……………………………………………
Data zakupu: ……………………………………………………….
Data wykrycia wady: …………………………………………...

Dokładny opis wady: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reklamowany towar prosimy przesłać na adres każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę.

 

 

 

 

Uwaga!

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru w komplecie dowodem zakupu towaru oraz dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

 

 

 

……………………………………………………………..

Data i podpis
 Załącznik nr 3

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Sprzedawca: Cube Art Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Godebskiego 31b,
62-800 Kalisz

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

Nazwa produktu

Cena brutto

Ilość zwracanych sztuk

Wartość brutto (cena brutto x ilość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

 

numer otrzymanej faktury VAT (*) / paragonu (*) / zamówienia (*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

nr rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu należności:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Przejdź do strony głównej